WPC Smoelenboek

Voorzitter

  

Nathalie Bakx

Ik ben 22 jaar, studeer Geneeskunde in Utrecht en heb jaren bij de dames van Hieronymus gespeeld. In de zomer van 2018 heb ik besloten de overstap naar een team in Utrecht te maken, maar voorlopig blijf ik nog wel (in iets mindere mate) actief bij Hieronymus in het bestuur en als scheidsrechter. In mijn vrije tijd speel ik naast waterpolo ook piano en ik rijd sindskort motor. Ik stuur de WPC aan en ben zelf ook verantwoordelijk voor de official- en scheidsrechterszaken. U kunt bij mij terecht met algemene vragen of opmerkingen, ik zorg dat deze bij de juiste persoon terecht komen! Zelf vrijwilliger worden achter de schermen of aan de badrand, stuur mij dan ook vooral even een mailtje!

 

voorzitterwaterpolo@zpv-hieronymus.com

Positie open - Vice-Voorzitter

 Vice-voorzitterwaterpolo@zpv-hieronymus.com

René Goris - Secretaris

 

waterpolo@zpv-hieronymus.com

Margot van den Hurk – Penningmeester

 penningmeesterwaterpolo@zpv-hieronymus.com

Robert Elst - Jeugd coördinator

 

jeugdcoordinatorwaterpolo@zpv-hieronymus.com

Jeroen van Zwieten – Materiaal beheerder

  

Ik ben bereikbaar voor de volgende vragen/opmerkingen:

  • Is u iets opgevallen aan het materiaal wat u graag anders zou zien?
  • Heeft u tips met betrekking tot het vernieuwen van materiaal ( ballen / netten / goals)
 tcwaterpolo@zpv-hieronymus.com

Positie open – W-officials en scheidsrechterszaken

Vacant

  

Wilt u zich graag bezig houden met:

  • Organiseren en enthousiasmeren van leden voor een W-official of scheidsrechterscursus?
  • Jurytafelrooster
 

officialswaterpolo@zpv-hieronymus.com

Positie open - Communicatie en sponsoring

Vacant

Wilt u zich graag bezig houden met:

  • Stukjes of suggesties voor de nieuwsbrief
  • Bent of kent u een mogelijke sponsor voor onze waterpolo-afdeling?
  
Claudia van Zwieten - WPC-lid namens jeugdafdeling en ledencommunicatie  
Jeroen van Zwieten - Activiteiten en toernooien  
Positie open - Seniorencoördinator