Waterpolo reglement

Onderstaand een opsomming van regels en aandachtspunten, zoals deze gelden voor de afdeling waterpolo bij Hieronymus. Het Huishoudelijke Reglement (HR) van Hieronymus als vereniging is te allen tijde leidend. Een aantal regels gelden al, maar volledigheidshalve staan deze nogmaals opgesomd. Vriendelijk verzoek hier kennis van te nemen en hiernaar te handelen. Met vragen kunt u te allen tijde bij onze secretaris en/of voorzitter afdeling Waterpolo terecht.

Het reglement

  1. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk voor 1 juni en 1 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap betaalt u het lopende halfjaar door.
  2. Boetes die spelers oplopen tijdens een wedstrijd (door bijvoorbeeld een uitsluiting UZV) zijn altijd rekening man. Betrokken persoon zal deze boete dus zelf moeten voldoen.
  3. Ieder lid van 16 jaar en ouder is verplicht als waterpolo-official (achter de tafel zitten tijdens wedstrijden) te functioneren. Cursussen zullen regelmatig worden georganiseerd. Uitzonderingen op deze regel zullen worden beoordeeld door de waterpolocommissie.
  4. Ieder seniorenteam levert in principe twee scheidsrechters. Deze zijn nodig om voldoende teams in te mogen schrijven voor deelname aan de competitie van elk jaar. Indien er een tekort aan scheidsrechters ontstaat, waardoor minder teams kunnen worden ingeschreven dan beoogd, zal in eerste instantie worden gekeken naar welk team scheidsrechters levert. Teams die geen scheidsrechter leveren, lopen daarbij de kans als eerste te worden terug getrokken. Momenteel geldt er geen verplichting om vnaf 16 jaar en ouder te worden opgeleid tot scheidsrechter, maar zorg als team voor voldoende leden als scheidsrechter.
  5. Als waterpolocommmissie zullen wij trachten alle relevante informatie te verstrekken aangaande trainingen, teams, wedstrijden, etc. Veelal staat deze informatie op de site en/of is deze via trainer en/of coach te verkrijgen. Mocht hier een omissie in optreden dan verzoeken wij u vriendelijk ook zelf het initiatief te nemen en contact te leggen. Uw inbreng kan tot verbetering leiden en daar zijn wij allen bij gebaat.
  6. Vele handen maken licht werk. Wij zetten ons als vrijwilligers voor de afdeling waterpolo maximaal in. Mocht jou/u eens iets worden gevraagd om te doen zeg dan niet gelijk nee, maar denk na hoe jij/u toch een bijdrage zou kunnen leveren. Samen maken we deze afdeling sterk en groot.
  7. Als afdeling waterpolo maken wij gebruik van de ruimtes in De Stok. Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij na training en/of wedstrijd het bad en de doucheruimte, na het douchen, zo spoedig verlaat. Daarbij dienen de kleedruimten netjes te worden achtergelaten. Gooi afval, flesjes, e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wij zullen als waterpolocommissie ook toezien op naleving van deze regels, maar een ieder heeft ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid hierin.
  8. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de waterpolocommissie. Ook kan/zal dit regelment waar nodig worden aangepast.