Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december is de contributie voor 2019 als volgt vastgesteld.

Het eerste kwartaal zal de contributie gelijk zijn aan de huidige contributie. Vanaf het tweede kwartaal worden de contributie tarieven aangepast:

- 99 euro -> 107 euro

- 57 euro -> 62 euro

- 49 euro -> 53 euro

- 30 euro -> 33 euro

In januari zal het bestuur samen met de afdelingen een plan maken om de begroting beter in balans te krijgen. In februari zal een ALV plaatsvinden waarop deze plannen zullen worden gepresenteerd en de contributie tarieven vanaf het tweede kwartaal opnieuw zullen worden vastgesteld.

Verslag februari 2019 is toegevoegd