Algemeen

Geschiedenis van Hieronymus

De oprichting van Hieronymus in 1946

De naam Hieronymus doet je misschien denken aan een Griekse god, maar niets is minder waar. Had onze oprichter een an­dere voornaam gehad, dan had de vereniging die naam gekregen.

Training

Op vrijdag 5 december vallen de trainingen voor zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen uit i.v.m. sinterklaas.

De trainingen voor de afdeling wedstrijdzwemmen op zaterdag 6 december gaan wel gewoon door op de gebruikelijke tijden.

Een prettige sinterklaasfeest!

Eindfeest 31 mei 2008

Beste allemaal,

Het eindfeest is achter de rug en we kunnen met trots op een geslaagde dag terugkijken. Het waterspektakel was supergezellig en druk bezocht met zo'n 92 deelnemers.

Tussen de bedrijven door werden de kampioenen gehuldigd en geprezen. 

Ook het sponsorzwemmen was een groot succes met ruim 40 zwemmers die allemaal hun beste beentje voor zetten. Zelfs de voorzitter heeft nog een paar baantjes meegezwommen.

Hoogtepunten bij het Sponsorzwemmen waren:

 • Op de eerste plaats Fabian Sebregts met een recordbedrag aan sponsorgeld opgehaald van maar liefst 300 euro, voor zijn 60 baantjes zwemmen.
 • Op de tweede plaats Meghan van den Brand met een bedrag van 218,74 euro voor 40 baantjes
 • Op de derde plaats Ceylan Dursun met een bedrag van 112 euro voor 30 baantjes
 • De meeste baantjes werden gezwommen door Anne Vriens: 62 baantjes borstcrawl

In totaal werd er 1349,77 euro opgehaald aan sponsorgeld!! Een geweldige prestatie dus van iedereen die hieraan mee heeft gewerkt. Allemaal hartstikke bedankt voor jullie inzet.

Algemene Ledenvergadering 24 november 2008

Graag nodigen wij je uit voor de eerstkomende algemene ledenvergadering op maandag 24 november 2008 om 19:30 uur in de Multifunctionele ruimte van zwembad “De Stok”.

Tijdens deze ledenvergadering staat het volgende op de agenda:

 1. Opening

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2008

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 1. Begroting 2009

 1. Contributieverhoging

 1. Onze Kampioenen 2007/2008

 1. Rondvraag 

Algemene Ledenvergadering

Extra ALV op 11 juni 2007

De belangrijkste punten:

Bestuurssamenstelling:

 • vacature penningmeester wordt ingevuld door Ruud Burcksen, neemt de taak over van Ton Moerkens.
 • Ton Moerkens rond dit jaar als secretaris af en draagt zijn taak over aan Addie van Mechelen vanaf november, tot die tijd is ze algemeen bestuurslid. Addie van Mechelen wordt statutair secretaris.
 • Eric van der Laan treeft af als TC en loopt met de nieuwe TC mee tot eind dit jaar. Nieuwe TC Wim van de Brand neemt de taken van Eric van der Laan in de loop van het jaar over.
 • Voorzitter stelt zich herkiesbaar als Voorzitter en wordt gekozen door de aanwezige leden. 

Het volledige verslag is bijgevoegd.

Beleidsplan

Tijdens de ALV op 16 april 2007 wordt verslag gedaan van de voortgang van de uitvoering van het Beleidsplan (zie bijlage) en een voorstel voor het nieuwe besleidsplan 2007-2010 (zie bijlage) .

Contributie en inschrijving

Als je een paar keer gratis bent komen proefzwemmen bij 1 van de sporttakken van Hieronymus, en wil je lid worden van onze vereniging, dan kun je je inschrijven met het bijgaande inschrijfformulier. Dit kun je uitdraaien, invullen en inleveren bij de betreffende sporttak. Bij startdatum vult u de datum in van de eerste training nadat u de proeftrainingen hebt gehad.

Jubileumboek

Jubileumboek 60 jarig bestaan van Zwem- en polovereniging Hieronymus / samengesteld door Ellen van Loon, Ted Rebers, Ralph Hamerlinck.

Als je deze jubileumuitgave doorbladert zie je per periode van 10 jaar een aantal hoogtepunten in beeld verschijnen. De redactie is erin geslaagd met beeld en tekst de historie 'te vangen'. Dit kan uiteraard geen compleet beeld zijn.

Daarvoor is te veel materiaal verloren gegaan of niet ingediend. Het wel aanwezige materiaal is echter ruim voldoende om het beeld te schetsen van een van meet af aan erg actieve vereniging waar het goed toeven is.

Het zijn de trainingen en wedstrijden met de diverse topprestaties en kampioenschappen die individueel het meest indruk maken op de sporters zelf. Voor het collectief van een vereniging als Hieronymus zijn echter de evenementen en bijzondere gebeurtenissen de zaken die het meest blijven hangen en de historie vormgeven. En die hebben we dan ook vooral in de archieven gevonden en zult u in dit boek aantreffen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen