Reglementen

Huidhoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Hieronymus ( vastgesteld 5 juni 2018)

De tekst van het huishoudelijk regelement is te downloaden:
 Huishoudelijk Reglement

 

------------------------------------------------------------------

Gedragscode zwembad de Stok

Alle vrijwilligers van Zwem- en polo vereniging Hieronymus zijn gehouden aan de gedragscode zoals deze is opgesteld door zwembad de Stok. Dit is geregeld middels de overeenkomst die de Stok exploitatie heeft afgesloten met de zwemvereniging betreffende het gebruik van het zwembad. De gedragscode bevat onder meer de door de NZR aangegeven minimale onderwerpen.

De tekst van de gedragscode is te downloaden:
Gedragscode Zwembad de Stok