Geschiedenis van Hieronymus

De oprichting van Hieronymus in 1946

De naam Hieronymus doet je misschien denken aan een Griekse god, maar niets is minder waar. Had onze oprichter een an­dere voornaam gehad, dan had de vereniging die naam gekregen.

Een stukje geschiedenis

1934: 1e Roosendaalse Reddingsbrigade

In 1934 werd de 1ste Roosendaalsche Reddingsbrigade opge­richt door Toine Koopman­schap. Het zwem-en reddings­gebeuren vond plaats in het toenmalige zwembad "Zonne­land". Het zwembad werd door een grote houten schut­ting verdeeld in een vrouwen­en mannengedeelte. Vader en zoon Koopmanschap (foto) hadden daar de leiding en wa­ren de eerste badmeesters.

Vader eb Zoon Koopmanschap

vader en zoon Toine sr en Toine jr Koopmanschap

Dhr. Pierre Bogers was met zijn 14 jaar lid van deze vereniging en werd later onze eerste voorzitter. Steeds meer kwam het ge­voel om zwemmen als sport te zien.

Zwemvereniging "Margriet"

De naam van 1 ste Roosendaalsche Reddingsbrigade werd omgedoopt in zwemvereniging "Margriet".

praalwagen van de reddingsbrigade

praalwagen van de reddingsbrigade, 6 september 1938

's Zomers werd het zwembad "Zonneland" gebruikt. In september werd bij temperaturen van 13 à 14 graden de examens afgenomen. 's Winters ging men met de trein of op de fiets naar het overdekte Sportfondsbad in Breda.

1946: Oprichting Hieronymus

In de jaren '45/'46 voor de oprichting van onze zwemvereniging zorgde de apotheker Dhr. H. Steins voor vele activiteiten op "Zonneland". Hij had goede contacten met de eigenaresse Mevr. Van Kampen. Dhr. H. Steins zorgde ervoor dat de mensen steeds meer mogelijkheden kregen om te gaan zwemmen. 

Binnen de zwemvereniging "Margriet" ontstonden wat meningsverschillen waardoor de vereniging uiteenviel. De behoefte aan een zwemvereniging bleef. Toine Koopmans en Pierre Bogers namen het initiatief en organiseerden een oprichtingsvergadering in het Gildehuis.

De nieuwe zwemvereniging kreeg de naam Hieronymus. De voornaam van dhr. H. Steins (foto).

 

Jerome (Hieronymus) Steijns

Jerome (Hieronymus) Steijns

geboren Maastricht 1865

 overleden Roosendaal

De man die er voor had gezorgd dat het zwemmen mogelijk werd gemaakt op "Zonneland". Onze vereniging kreeg officieel de naam Sint Hieronymus en begon met reddend zwemmen en waterpolo. De vereniging bestond uit een dames- en herenafdeling met ieder een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester. Overkoepelend was er een algemeen voorzitter dhr. Pontenagel, sportleraar aan het Norbertus lyceum. Dhr. Pontenagel en dhr. Bogers (secretaris) hebben hun posities ruim 20 jaar bekleed.

Naast het zwemmen ging de vereniging meer organiseren zoals Sinterklaas- en Carnavalsavonden. Het doel was om hele gezin­nen binnen de club te krijgen, zodat kinderen vertrouwd wer­den met water en vertier vonden binnen een vereniging. Dit wordt binnen de vereniging nog steeds als belangrijkste doelstelling gezien.

 (bron:  Zwem en Polovereniging Hieronymus 1946-2006)