Een veilig sportklimaat

Hieronymus is zich als sportvereniging zich erg bewust van haar maatschappelijke rol. Zowel in trainings als in wedstrijdsituaties is er sprake van een voorbeeldrol voor oudere sporters, trainers en coaches. In trainingssituaties is er naast de voorbeeldrol zeker bij de jongere sporters ook sprake van een opvoedende rol. Sport mag( moet) gaan om winnen, maar gaat vooral ook om sportiviteit. Regels hoe om te gaan met teamgenoten, tegenstanders, coaches en officials zijn een onderdeel van de sport. Binnen Hieronymus is hiervoor aandacht. Een teleurstelling vanwege een verlies kan en mag natuurlijk, maar daarna verwachten we een sportieve houding tegenover je medesporters van je eigen vereniging en van de gasten.

Zwemsportief een initatief van de KNZB.

De KNZB is één van de sportbonden die het programma Naar een veiliger sportklimaat vanaf het begin heeft omarmd. “Iedere sport heeft de neiging te zeggen: ‘Bij ons speelt dit allemaal niet’. Maar ZwemSportief, zoals wij dit programma noemen, heeft in de zwemwereld zeker bijgedragen aan de bewustwording van de problematiek”, zegt algemeen directeur Jan Kossen. 

Hieronymus besteedt hieraan bij alle sporten integraal aandacht hieraan en zal zwemsporters daarom ook aanspreken op hun gedrag aan de badrand en in het bad.

De KNZB gebruikt haar website en sociale media om sporters, trainers en ouders bewust te maken van de effecten van hun gedrag langs de badrand.

Een Veilig Sportklimaat, de trainer, coaches en begeleiders.

Zwemmen is een sport waarbij zwemsporters kwetsbaar kunnen zijn. De trainers en begeleiders ondersteunen de zwemsporters en dragen zorg voor een veilig zwemklimaat. Het bestuur van de vereniging spant zich zo optimaal mogelijk in om op haar beurt ervoor zorg te dragen dat de trainers en begeleiders hun taak ook in deze goed kunnen uitvoeren. Er is een actief (bij) scholingsbeleid binnen alle afdelingen. Nieuwe coaches, trainers en begeleiders starten hun taak nadat ze met bestuur of namens haar de zwem, synchroon of polocommissie een gesprek hebben gehad waarin hun geschiktheid voor de rol wordt beoordeeld. De KNZB vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.  Hoewel dit ( wat ons betreft helaas) niet verplicht is heeft Hieronymus het beleid dat alle trainers, coaches en begeleiders verplicht een zgn. Verklaring Omtrent Gedrag ( voorheen Verklaring van Goed gedrag) dienen te overleggen voordat zij starten met hun activiteiten. 

Foto's en filmopnames.

Tegenwoordig zit op elk apparaat wel een foto of filmcamera. Zwemsporters zijn sportief gezien leuk om vast te leggen, en we hopen dat onze sporters een mooi (al dan niet digitaal) fotoalbum van hun eigen prestaties opbouwen. Aan de andere kant zijn zwemsporters ook erg kwetsbaar. zwemkleding beschermt je maar heel beperkt en in een zwembad tijdens zwemsportactiviteiten en omkleedsituaties zijn er veel momenten die echt tot het privedomein behoren.

Wij hechten hier ook erg aan. Op de officiële Hieronymusorganen ( en dat zijnde website www.zpv-hieronymus.com  facebook @zpvhieronymus, twitter, #zpvhieronymus en Youtube zpvhieronymus  * er zijn ouders en groepen sporters met eigen pagina's, we kunnen dat helaas niet tegengaan maar we hopen dat ook zij zich houden aan onze code) zijn we kritisch op de plaatsing van foto's van zwemsporters ( bij voorkeur in shirt en shirt, of foto's in het bad waarbij er of van een close-up sprake is of er sprake is van een teamfoto waarbij sporters grotendeels onder water liggen.

Ook de foto's die wij de media aanbieden voldoen hieraan. We hebben een protocol foto en sociale media. Klik hier om het hele protocol te lezen.

Alcohol en sport.

De nieuwe Drank- en Horecawet en de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol biedt voor sportverenigingen de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. De sportkantine moet een veilige plek zijn waar jong en oud het gezellig hebben. Alcoholmisbruik past niet in dit beeld. NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden vinden het van groot belang dat er een verantwoord schenkbeleid wordt gevoerd in de sportkantines. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine.

Binnen Hieronymus wordt dit beleid onderschreven:

In zijn algemeenheid is het bestuur van mening Hieronymus sport en alcohol niet bij elkaar vindt passen. 

Tijdens (en na) trainingen van wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, triatleten en de trimmers wordt helemaal geen alcohol geschonken. Ook tijdens en na wedstrijden van deze afdelingen wordt er geen alcohol geschonken. Bij de afdeling waterpolo wordt er rondom de wedstrijden alleen alcohol geschonken aan mensen van 18 jaar en ouder. Aan mensen die nog aan waterpolowedstrijden deelnemen of een functie hebben rondom die wedstrijden wordt pas alcohol geschonken na afloop van de wedstrijd. Rondom de trainingen is het alleen mogelijk om alcohol te verkrijgen na de seniorenwaterpolotraining op woensdag. De chauffeurs ( en dat geld natuurlijk voor de chauffeurs van alle afdelingen)  worden allemaal geacht BOB te zijn en mogen indien zij van en naar uitwedstrijden rijden niet drinken. 

EHBO.

Tijdens alle activiteiten ( trainingen en wedstrijden ) is er een gediplomeerde EHBO-er in het bad. Dat kan de trainer/ coach zijn maar dat mag ook een ouder zijn die in de zwemzaal aanwezig is en direct kan ingrijpen wanneer dit nodig is. Hieronymus zorgt jaarlijks voor de (bij) scholing van de EHBO-ers.  Dit gebeurd in samenwerking met iedereen EBHO.nl. Deze organisatie geeft de theorie online. Maandelijks vinden krijgen de gediplomeerden opdates en 1 keer per haar moeten ze een theorietest afleggen. Ook 1 keer per jaar is er een praktijkavond waarin levensreddende handelingen geoefend worden.

De afdelingen zorgen ervoor dat er voldoende opgeleide EHBO-ers zijn. 

 

Toezicht.

Bij alle actviteiten zijn ook toezichthouders aanwezig. Zij zijn getraind in reddend handelen. Het lijkt bij zwemsport overbodig maar helaas komt het zelfs bij wedstrijden voor dat mensen onwel worden en uit het bad gehaald moeten worden. Jaarlijks moeten de toezichthouders een zwemtest afleggen waarin ze hun vaardigheden moeten blijven aantonen.

Alle gediplomeerde trainers zijn toezichthouders (is onderdeel van de trainersopleiding) . Daarnaast heeft Hieronymus ook andere vrijwilligers die de testen voor toezichthouder succesvol hebben afgelegd.