Contributie en inschrijving

Als je een paar keer gratis bent komen proefzwemmen bij 1 van de sporttakken van Hieronymus, en wil je lid worden van onze vereniging, dan kun je je inschrijven met het bijgaande inschrijfformulier. Dit kun je uitdraaien, invullen en inleveren bij de betreffende sporttak. Bij startdatum vult u de datum in van de eerste training nadat u de proeftrainingen hebt gehad. Indien uit de loglijsten van de trainers blijkt dat u meer dan 3 keer hebt proefgezwommen dan zullen we de startdatum automatisch aanpassen naar de eerste datum na de drie trainingen. Vergeet ook niet om het machtigingsformulier en de verklaring in kader van de AVG voor de contributie in te vullen.

Contributie per jaar, te betalen in 4 keer :

(vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering Hieronymus op 13 december 2017)

Wedstrijdzwemmen
 • Vol tarief: € 396 /€ 99
 • Instromers: € 196/€ 49
overige kosten naast contributie
Synchroonzwemmen
 • Vol tarief: € 396 /€ 99
Synchroonzwemmen Masters
 • Masters: € 120/€ 30
Waterpolo
 • Vol tarief: € 396 /€ 99
 • Recreanten: € 228/€ 57
overige kosten naast contributie
Miniwaterpolo
 • Minipolo: € 196/€ 49
overige kosten naast contributie
Triatleten
 • Vol tarief: € 196/€ 49
 • Reductie: € 120/€ 30
 
Trimzwemmen
 • Vol tarief: € 196/€ 49
 

 

Een tweede sporttak binnen hieronymus erbij,waarbij het hoogste tarief als basis geldt € 120 / € 30 Naast de contributie kan er afhankelijk van de zwemsport en deelname aan extra trainingen, wedstrijden en competities een extra bijdrage gevraagd worden. per afdeling zijn de extra kosten waarmee u rekening dienst te houden in beeld gebracht. Contributie wordt via incasso betaald. Hiervoor dient u een machtingskaart in te vullen en samen met deze inschrijving in te leveren bij het betreffende secretariaat.
 

 • Inschrijfkosten bedragen eenmalig €12,50 , die bij de eerste incasso geïnd zal worden.
 • De contributie voor de 3 wedstrijdafdelingen en voor de trimmers en triatleten wordt per maand berekend.
 • Bij aanvang lidmaatschap ontvangt het lid ook een toegangspas voor zwembad de Stok. Deze pas is gratis maar er is wel een borg van €7,50 verschuldigd, die ook bij de eerste incasso geïnd zal worden.
 • De contributie dekt de totale kosten per jaar voor de zwemsporter, badhuur en KNZB kosten worden ook per jaar afgerekend.
 • De jaarcontributie wordt in vier gelijke termijnen verdeeld en wordt per lid per kwartaal bij vooruitbetaling middels automatische incasso geïncasseerd, te weten op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.